CZYM JEST BADANIE ENG czyli ELEKTRONYSTAGMOGRAFIA ?

  • jest badaniem błędników stosowanym przy zawrotach głowy i zaburzeniach równowagi,
  • jest procedurą nieinwazyjną, bezpieczną i niebolesną,
  • trwa ok. 30 minut i polega na podaniu do przewodów słuchowych bodźca termicznego ( ciepła/zimna woda lub powietrze przez 30 sekund) i rejestracji odpowiedzi stymulowanego błędnika przez system elektrod odpowiednio umocowanych do skóry twarzy
  • podczas badania mogą wstąpić zawroty głowy co jest TYPOWĄ ODPOWIEDZIĄ BŁĘDNIKA podczas rejestracji oczopląsu. Trwa to około
    60 sek. Zawroty ustępują, a pacjent SAMODZIELNIE opuszcza miejsce badania
  • wyjątkowo mogą również pojawić się nudności ( sporadycznie wymioty) dlatego pacjent powinien być badany na czczo lub pozostać 6 godzin bez jedzenia przed planowanym badaniem celem uzyskania wiarygodnego wyniku badania chory powinien odstawić na okres co najmniej 4 dni leki dotychczas stosowane na "zawroty głowy".

Jeżeli pacjent stosuje leki z powodu innych schorzeń, winien je przyjmować nadal zgodnie z zaleceniami lekarzy specjalistów, gdyż nie mają najczęściej wpływu na wiarygodność oceny błędników

  • badanie może być wykonane u osób dorosłych, dzieci (wiek szkolny), a nawet kobiet w ciąży