Oferta kompleksowej diagnostyki układu równowagi

 

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi stanowią jedną z częstszych dolegliwości spotykanych w gabinetach laryngologicznych. Zgłasza je około 15% pacjentów. Zawroty głowy są zawsze tylko objawem, a nie istotą choroby. 

Jako objaw, mogą towarzyszyć różnorodnym chorobom ucha środkowego i wewnętrznego (tzw. błędnika) oraz ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeń krążenia wewnątrzczaszkowego czy zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych szyjnego odcinka kręgosłupa. Do chorób ucha, które manifestują się zawrotami głowy należą między innymi zawroty głowy ze zmiany położenia (BPPV), zapalenie nerwu przedsionkowego, choroba Meniere’a,  zapalenie błędnika, a także powikłania ostrego i przewlekłego zapalenie ucha środkowego.

Zawroty głowy i/lub zaburzenia równowagi mogą być także objawem zaburzeń w ośrodkowym układzie nerwowym, począwszy od szeroko rozumianych zaburzeń krążenia mózgowego (zwężenia w odcinkach przedczaszkowych tętnic dogłowowych), po guzy mózgu i móżdżku. Każdy przypadek zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wymaga szczegółowej diagnostyki, a leczenie zawsze zależy od rozpoznania rzeczywistej przyczyny zgłaszanych dolegliwości.

 

DIAGNOSTYKA
W naszym ośrodku diagnostyka oparta jest o:
– wnikliwy, drobiazgowy wywiad z pacjentem,
– próby statyczne (próba Romberga, próba „uczulonego” Romberga, próby z zakresu otoneurologii),
– badanie oczopląsu spontanicznego oraz położeniowego z użyciem pełnego zestawu bezprzewodowych videogogli Frenzla
– badanie oraz leczenie łagodnego oczopląsu napadowego ze zmiany położenia (BPPV),
– testy kaloryczne (ENG-elektronystagmografia, VNG-videonystagmografia)

 

Elektronystagmografia (ENG) oraz tożsama metoda videonystagmografii (VNG) polega na rejestracji oczopląsu samoistnego  i  wywoływanego przez bodźce kaloryczne (ciepła/zimna woda lub powietrze). Obydwie metody używane są powszechnie i równoważnie do oceny  błędnika z różnicą wynikającą ze sposobu rejestracji ruchów gałek ocznych (ENG- poprzez elektrody, VNG- z pomocą kamery video). Adekwatna, najlepsza metoda diagnostyczna(ENG lub VNG) jest dobierana indywidualnie do pacjenta (poprawność kalibracji, konieczność utrzymania otwartych lub zamkniętych oczu podczas całego badania, lęk przed ciemnością, długość i gęstość rzęs). Największe  znaczenie ma tutaj doświadczenie lekarza w obu metodach badania i umiejętność ich interpretacji. Najmniejsze znaczenie winna mieć własna preferencja pacjenta.

Podczas badania ocenia się parametry oczopląsu (czas trwania, amplitudę, prędkość kątową wolnej fazy oczopląsu), można określić rodzaj uszkodzenia układu równowagi i głębokość tego uszkodzenia. Systematycznie wykonywane badanie ENG/VNG może być doskonałą metodą kontrolowania postępu leczenia zawrotów głowy i powrotu czynności pierwotnie uszkodzonego błędnika.

Spektrum naszego działania obejmuje pacjentów z zaburzeniami równowagi oraz zawrotami głowy jak również osoby zdrowe, u których z racji wykonywania czynności zawodowych (praca na wysokości) konieczna jest okresowa, wiarygodna ocena układu równowagi.

Położeniowe, łagodne zawroty głowy (BPPV, benign paroxysmal positional vertigo)

 

Jedną z form zawrotów głowy są tzw. zawroty głowy ze zmiany położenia (około 50% wszystkich przypadków zawrotów głowy ). Pomimo, że ten typ zawrotów należy do stosunkowo częstych, w praktyce rozpoznawane są rzadko, co często powoduje zupełnie nieuzasadnione, długotrwałe przyjmowanie przez chorego leków, najczęściej nieskutecznych.

Choroba spowodowana jest przemieszczeniem otolitów (kamyczków błędnikowych, kryształków) do kanałów półkolistych.

W diagnostyce stosuje się, poza wnikliwym wywiadem, próby położeniowe polegające na rejestracji zapisu oczopląsu zależnie od położenia głowy i całego ciała (videogogle Frenzla). Leczenie polega m.in. na stosowaniu tzw. manewrów uwalniających (specyficzny ruch głowy i całego ciała) przynoszących  zdecydowaną ulgę,  a  także manewrów  repozycyjnych  z czasem powodujących ustąpienie dolegliwości u większości pacjentów. W praktyce klinicznej- im wcześniej zdiagnozuje się BPPV i wykonana manewr wprowadzający otolity, tym szybciej wraca stabilność postawy (ustąpienie zawrotów głowy).

W Centrum Medycznym ZDROWA diagnostyką oraz leczeniem zawrotów głowy oraz szumów usznych zajmuje się doświadczony lekarz dysponujący wieloletnim klinicznym doświadczeniem z zakresu otoneurologii.

 

Przebieg badania ENG/VNG
–  jest procedurą nieinwazyjną, bezpieczną i niebolesną
– trwa ok. 30 minut i polega na podaniu do przewodów słuchowych bodźca termicznego (ciepła/zimna woda lub powietrze przez 30 sekund) i rejestracji odpowiedzi stymulowanego błędnika przez system elektrod odpowiednio umocowanych do skóry twarzy (ENG) lub kamery umieszczonej na twarzy pacjenta
– podczas badania mogą wystąpić zawroty głowy, co jest TYPOWĄ ODPOWIEDZIĄ BŁĘDNIKA  podczas rejestracji oczopląsu. Trwa to około 60 sek. Zawroty ustępują a pacjent SAMODZIELNIE opuszcza miejsce badania
– wyjątkowo mogą również pojawić się nudności ( sporadycznie wymioty) dlatego pacjent powinien być badany na czczo lub pozostać  6 godzin bez jedzenia pokarmów stałych i 2 godziny płynów przed planowanym badaniem
– celem uzyskania wiarygodnego wyniku badania  chory powinien odstawić na okres co najmniej 4 dni leki dotychczas stosowane  „na zawroty głowy”. W chwili rejestracji pacjent zostaje poinformowany, które preparaty winny być odstawione.

Jeżeli pacjent stosuje leki z powodu innych schorzeń, winien je przyjmować nadal zgodnie z zaleceniami  lekarzy specjalistów, gdyż nie mają najczęściej istotnego wpływu na wiarygodność oceny błędników.

Badanie może być wykonane u osób w wieku senioralnym i dzieci (jedynym warunkiem są zachowane podstawowe warunki komunikacji werbalnej i fiksacji wzroku podczas kalibracji), oraz z uwagi na bezpieczeństwo – nawet u kobiet w ciąży.

Zarejestruj się na wizytę

 

Tel.: 666 900 112
E-mail: recepcja@cmzdrowa.pl